Blog

Ondertekening van de koopovereenkomst

Samen met de koper spreek je een verkoopprijs af. Daarnaast maak je samen afspraken over andere belangrijke onderdelen van de koopovereenkomst zoals de datum van levering, ontbindende voorwaarden of een lijst met roerende zaken – gordijnen, vloerbedekking, verlichting – die al dan niet tegen een bepaalde vergoeding kunnen worden overgenomen.

Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een koopovereenkomst. Doorgaans wordt deze door de NVM- makelaar opgesteld. Eerst tekenen jij en je NVM-makelaar de overeenkomst en daarna wordt deze ondertekend door de koper en diens makelaar.

Lees de koopovereenkomst zorgvuldig door voordat je
tekent. Zet pas een handtekening als alles volgens jou juist is weergegeven. Heb je nog vragen? Stel ze aan je NVM-makelaar.

Als de koper en diens makelaar ook getekend hebben is de koopovereenkomst gesloten. De koper ontvangt een afschrift van de koopovereenkomst. Daarna breekt toch nog een spannende periode aan, omdat de koopovereenkomst op dat moment nog ontbonden kan worden:

  • Vanaf het moment dat de koper het afschrift van de door beide partijen ondertekende koopovereenkomst ontvangt, gaat de wettelijke bedenktijd van drie dagen in. Binnen deze bedenktijd kan hij alsnog besluiten af te zien van de koop.

  • De koop kan nog ontbonden worden op basis van ontbindende voorwaarden. Dit kan uiterlijk tot de datum die daarvoor genoteerd staat in de koopovereenkomst.

  • Ook de opname van een No-Risk clausule in de koopovereenkomst kan tot ontbinding leiden. Dit kan uiterlijk tot de datum die is overeengekomen.

 

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan zeker contact met ons op en laat je goed informeren: 0492 - 548 935.

 

Bron: NVM.nl