Blog

Ontbindende voorwaarden bij veel huizenkopers nog onbekend gebied

Dat schrijft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Die had om een onderzoek naar voorbehouden in het koopcontract gevraagd.

Van de ondervraagde kopers had 70 procent een voorbehoud van financiering in het koopcontract en 28 procent een voorbehoud van bouwkundige keuring opgenomen. Dat laatste percentage lag volgens Ollongren in 2017 wel wat lager dan vijf jaar eerder, maar niet significant.

Bij oudere huizen zijn huizenkopers meer geneigd om een voorwaarde op te nemen over de bouwkundige keuring. Bij huizen van voor 1945 doet bijna de helft dat.

Reden

In de enquête werd huizenkopers ook gevraagd waarom ze van ontbindende voorwaarden af hebben gezien. Zeven van de tien mensen die geen financieringsclausule opnamen, deden dat omdat ze er vertrouwen in hadden dat ze het geld wel bij elkaar zouden krijgen.

Een kleinere groep vond het niet belangrijk om deze voorwaarde op te nemen, 2 procent heeft van de clausule afgezien om meer kans op de woning te maken.

De voorwaarde van bouwkundige keuring lieten kopers in bijna 60 procent van de gevallen achterwege, omdat ze er zelf het nut niet van inzagen. Bij twee derde was het de aankoopmakelaar die hen dat influisterde.

Informatiecampagne

Ollongren noemt het zelf opvallend dat veel respondenten geen antwoord op de gestelde vragen kunnen geven. Zo wist 6 procent niet meer welke voorwaarden in het contract stonden en kon 10 procent de prijsklasse van het huis dat ze hebben gekocht niet noemen.

Om die reden gaat de minister een informatiecampagne beginnen, in samenwerking met makelaars, consumenten en notarissen. Ze wil dat consumenten goed geïnformeerd zijn, omdat het kopen van een huis een van de belangrijkste financiële beslissingen is die ze in hun leven maken.

Overigens wijst de bewindsvrouw erop dat voorwaarden van financiering en keuring nu standaard in koopcontracten zijn opgenomen. Ze verwacht daarom dat het aantal kopers dat ze laat vallen, af zal nemen.

Heb je vragen over dit onderwerp?
Neem dan zeker contact met ons op en laat je goed informeren: 0492 - 548 935.

Bron: NU.nl