Blog

Regeerakkoord: Dit betekent het voor je woning

In de bestaande plannen werd de hypotheekrenteaftrek, het percentage van je betaalde hypotheekrente dat je mag aftrekken van je belastbaar inkomen in box 1, sinds 2013 elk jaar met een half procentpunt verlaagd tot 38 procent in 2041. In het nieuwe regeerakkoord wordt deze verlaging vanaf 2020 versneld naar drie procentpunt per jaar. Het streeftarief van 37 procent wordt zo al in 2023 bereikt.

Hypotheekregels

De afgelopen kabinetsperiode werden de hypotheekregels al aangepast om financiële risico's te beperken. Dit blijft zo. De maximale hypotheek wordt afgebouwd tot een maximale hoogte van de waarde van de woning. Dit is niet hetzelfde als de verkoopprijs, maar de getaxeerde waarde. Het verschil tussen de waarde van de woning en een eventueel overgeboden bedrag, moet uit eigen middelen komen en kan niet meer in een hypotheek opgenomen worden.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait, dat wordt opgeteld bij je belastbaar inkomen, daalt van 0,75 procentpunt van de WOZ-waarde van je woning naar 0,60 procent. Zodoende wordt het dalen van de hypotheekrenteaftrek deels gecompenseerd.

Huis afbetaald

Huiseigenaren die hun woning helemaal hebben afbetaald krijgen géén vrijstelling meer van het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait wordt geleidelijk weer ingevoerd voor deze groep. In het regeerakkoord staat nog dat dit uitgesmeerd wordt over een periode van twintig jaar. Echter na felle kritiek uit de achterban van de VVD en 50PLUS is deze periode verruimd naar dertig jaar.

Tweede huis

De vermogensbelasting daalt doordat het belastingvrije vermogen dat bestaat uit spaargeld, obligaties, aandelen óf een tweede huis wordt verhoogd van 25.225 naar 30.000 euro. Voor geregistreerde partners is dit gezamenlijk 60.000 euro.

Isolatie huurhuis

Woningcorporaties die hun woningen extra isoleren krijgen een korting op de verhuurdersheffing.

Gasvrije woningen

In 2021, het einde van deze kabinetsperiode, zullen nieuwe woningen en panden in de regel niet meer met gas verwarmd worden. De ambitie is om in 2021 jaarlijks 50.000 aardgasloze woningen op te leveren. Daarnaast bestaat de intentie om 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar gasvrij te maken of zo energie-efficiënt te laten zijn dat ze op korte termijn gasloos gemaakt kunnen worden.

Door: NU.nl/

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan zeker contact met ons op en laat je goed informeren: 0492 - 548 935.