Blog

Rente herfinanciering restschuld nog aftrekbaar in 2018?

De restschuldregeling, die gestart is in 2012, is een tijdelijke regeling die eind 2017 afloopt. De restschuldregeling houdt in dat als je jouw eigen woning met restschuld verkoopt, je eventueel recht hebt op de aftrek van de rente op de restchuldinanciering of onderwaterhypotheek. Wat betekend dit voor jouw woning met restschuld in 2017 en 2018?

Ondanks de oplopende woningprijzen, staan er in Nederland nog steeds woningen onder water. Dat betekend dat de hypotheek op deze woningen hoger is dan de huidige waarde van de woning. Zolang de woning niet verkocht wordt is er van een restschuld niet veel te merken voor de eigenaar. Het wordt anders als de woning wel verkocht wordt. De bank zal de hypotheek weer terugbetaald willen zien en de restschuld moet deze ook worden gedekt. Dat kan, afhankelijk van de grootte van de schuld, bijvoorbeeld door spaargeld of door de hulp van familie. Als er die mogelijkheid niet is moet er gekeken worden naar een herfinanciering.

Direct actie ondernemen

Wanneer u nu al het voornemen heeft te gaan verhuizen en verwacht met een restschuld te blijven zitten wanneer u uw woning verkoopt, kan het aantrekkelijk zijn te proberen nog voor 1 januari 2018 een nieuwe woning te kopen. Financiert u uw restschuld nog dit jaar mee met een nieuwe hypotheek, dan blijft de rente voor u maximaal 15 jaar aftrekbaar bij de belasting.

Omdat de hypotheekrente op dit moment zo laag is, kunt u maandelijks een stuk goedkoper uit zijn door nu te verhuizen. Daardoor is het ondanks uw restschuld vaak toch mogelijk om te verhuizen, want uw maandlasten zullen bij dezelfde hypotheek een stuk lager zijn. Restschuldfinanciering blijft in 2017 dus een zeer goede optie wanneer uw huis ‘onder water’ staat. Vanaf 2018 kunt u bovendien nog maar maximaal 100% van de woningwaarde lenen. Alle bijkomende kosten, overdrachtsbelasting (2%) bijvoorbeeld, zult u uit eigen middelen moeten betalen. U kunt dus een stuk minder lenen.

Andere optie: lening afsluiten

Vindt u het meefinancieren van uw restschuld een stuk onaantrekkelijker geworden door bovenstaande nieuwe regelgeving? Dan kunt u er ook voor kiezen om een lening af te sluiten om de restschuld af te betalen, wanneer u niet genoeg spaargeld heeft. De looptijd van een lening is over het algemeen een stuk korter dan de looptijd van een hypotheek en bij het afsluiten van een lening hoeft u geen kosten als notariskosten en taxatiekosten te betalen.

Restschuld afkopen of kwijtschelden restschuld

U kunt ook eens kijken of uw restschuld afkopen een mogelijkheid is. U lost dan een aanzienlijk lager bedrag af tegen finale kwijting. En wanneer u een woning heeft gekocht met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op kwijtschelding van uw restschuld. 

Bron: NVM / Rijksoverheid

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan zeker contact met ons op en laat je goed informeren: 0492 - 548 935.